NIEUWSBRIEF

 

De Nieuwsbrief is enkel digitaal te verkrijgen en geeft Info over de werking & activiteiten van het Departement Religieuze Kunst & Etnografica

Indien u deze nieuwsbrief gratis wenst te ontvangen gebruik onderstaand contactformulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

FVG en haar departementen (MUrke e.a. ) bedreigd !

 

 

Het jaar 2020 was voor velen onder ons een jaar om nooit te vergeten ! In maart werd ons land getroffen door de Covid-19 pandemie met een lockdown als gevolg. Dat de impact op de werking van de FVG diepgaand is valt niet te ontkennen. De kantoren gesloten, fysieke lessen opgeschort, alle activiteiten van zowel de FVG als van haar departementen kwamen tot een complete stilstand.

 

Dankzij de steun van velen konden we enigszins het voortbestaan garanderen en met de vooruitzichten van een algemene vaccinatie zou 2021 enigszins gespaard blijven van een herhaling van 2020.

In deze moeilijke tijden kreeg de FVG onlangs een schrijven van het Go!, het gemeenschapsonderwijs en tevens eigenaar van het gebouw, een brief waarin ze meedeelden dat na een negatief advies van de brandbeveiligings-adviseur (1ste controle in 30 jaar !) ze geen investeringen wenst te doen en daarom besloten hebben het gebouw te verkopen en dat de FVG en haar departementen het pand dienen te ontruimen voor eind augustus. Niet evident om in deze corona-tijden op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging/oplossing en huisvesting.

 

Waar gaat het over :

 

De FVG met een ruime bibliotheek van 20.000 boekbanden, colleges, avondlezingen

 

Het NAS (Native American Studies) met bibliotheek (3000 boekbanden) organisator van Educatieve werkmappen, studiedagen voor Onderwijzers en studenten Lerarenopleiding over het thema “Indianen” en het programma “Geen Stereotypen op onze School”

 

Het MUrke (Museum voor Religieuze Kunst en Etnografica) met een ruime collectie (10.000 voorwerpen) met een bezoekersaantal van 2500 personen in 2019, rondleidingen voor o.a. scholen en verenigingen, waar iedereen kennis kan maken aan de hand van religieuze en etnische voorwerpen met het religieuze leven en denken van de grote wereldgodsdiensten en etnische volkeren.  Tevens organisator van ATEAF (Antwerp Tribal & Etnographic Arts Fair) en de twee jaarlijkse Boekenmarkt.

 

De New Order of Druids;  Bijeenkomsten en voordrachten over Keltische spiritualiteit en cultuur

 

Order of Sint Lazarus; Oecumenische christelijke ridderorde voor gezondheidszorg en armoedebestrijding

 

 Werkgroep Kierkegaard; Bijeenkomsten en vergaderingen van de Werkgroep Kierkegaard

 

Het WCJA, Departement of Jain Studies; Het departement staat in voor de wekelijkse colleges, onderzoek en de uitgaven van informatie over de soteriologische, filosofische, psychologische, en kosmologische invalshoek. Gezien te Wilrijk-Antwerpen thans de 1e Jain tempel van het Europese vasteland staat, is de opzet van dit departement een bijkomende belangrijke ondersteuning.

 

De situatie waar wij nu met z’n allen in zitten zal een zware impact hebben op onze beperkte middelen. Het zal ons ook verplichten om na te denken over de toekomst van de FVG, de departementen en haar werking. Hoe gaan we verder, in welke vorm en op welke manier ? Vragen die we in de komende weken en maanden zullen trachten te beantwoorden.

 

Beste vrienden, leden en sympathisanten , meer dan ook hebben wij jullie steun nodig.  Elke gift is nu meer dan welkom. We zullen die middelen gebruiken om onze financiële structuur te versterken om het hoofd te kunnen bieden onder meer aan de kosten die een mogelijke verhuis met zich zullen meebrengen.

 

Giften voor de algemene werking van de FVG kunnen gestort worden op de ING België :

IBAN BE83 3200 5164 7051  BIC: BBRUBEBB

Giften voor NAS – RKE  kunnen gestort worden op BNP-Fortis :

IBAN BE 91 0012299967 76  BIC:  GEBABEBB